Adatvédelem

A playertise.com internetes weboldalon működő videóhirdetés-kiszolgáló rendszert a Mindroom Szolgáltató Kft. működteti.

Amikor regisztrálja magát Felhasználóként a Playertise egyes szolgáltatásainak használatára, meg kell adnia bizonyos személyes adatait.

A Playertise az adatok kezelése során a Magyarországon érvényben lévő törvényi előírásokat veszi figyelmebe, különös tekintettel a

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről
című törvényekre.

Fogalmak

Személyes adat:

A meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.

Adatkezelés:

Adatkezelésnek minősül a 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról c. törvény szerint: “Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.”

Az adatok felhasználása

 • Az összegyűjtött információt a Felhasználó által kért szolgáltatások nyújtására használjuk.
 • Arra is felhasználhatjuk az adatokat, hogy tájékoztassuk Felhasználót a Playertise által kínált egyéb szolgáltatásokról.
 • Ügyfeleink listáját nem értékesítjük, nem kölcsönözzük és nem adjuk bérbe harmadik félnek.
 • Személyes adatait az Önnel folytatott kommunikációhoz is felhasználjuk. A rendszer különböző kötelező szolgáltatási közleményeket küldhet, például üdvözlő leveleket, számlázással kapcsolatos emlékeztetőket, a szolgáltatások technikai kérdéseivel foglalkozó tudnivalókat, valamint biztonsági értesítéseket.

A 2008. évi XLVIII. törvényben foglaltak szerint, amennyiben Ön hirdetőként regisztrál oldalunkon, tudomásul kell vennie, hogy bizonyos személyes adatait kötelező megadnia, azokról nyilvántartást vezetünk és tároljuk a törvényben előírt ideig.
“5.§ (1) Reklám akkor tehető közzé, ha a reklámozó a reklám megrendelésekor a reklámszolgáltató - ennek hiányában a reklám közzétételének megrendelésekor a reklám közzétevője - részére megadja a cégnevét, illetve nevét, a székhelyét, ennek hiányában lakóhelyét, továbbá az adószámát.
(2) A külön jogszabályban meghatározott előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá tartozó termékre vonatkozó reklám esetén a reklámozó köteles a reklámszolgáltatónak - ennek mellőzése esetén a reklám közzétevőjének - nyilatkozni arról, hogy a vizsgálatot elvégezték és annak alapján a termék forgalomba hozható. Ha a termék nem tartozik előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási kötelezettség alá, a nyilatkozatnak ezt kell tartalmaznia. Ilyen nyilatkozat hiányában a reklám nem tehető közzé.
(3) A reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője köteles az (1) bekezdésben meghatározott adatokról, valamint a (2) bekezdés szerinti nyilatkozatokról nyilvántartást vezetni, és azt a reklám közzétételétől számított öt évig megőrizni.”

Az alábbi adatok megadása regisztrációkor minden felhasználó számára kötelező:

 • email-cím
 • jelszó
 • név

Ha Médiatulajdonosként regisztrál rendszerünkben az alábbi adatok megadása önkéntes:

 • kapcsolattartó adatai:
  • kapcsolattartó neve
  • kapcsolattartó telefonszáma
 • számlázási adatok
  • cégnév
  • számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám)
  • ország

Ha Hirdetőként regisztrál rendszerünkben az alábbi adatok megadása önkéntes:

 • kapcsolattartó adatai:
  • kapcsolattartó neve
  • kapcsolattartó telefonszáma

  Ha Hirdetőként regisztrál rendszerünkben az alábbi adatok megadása kötelező:

 • számlázási adatok
  • cég esetén:
   • cégnév
   • székhely
   • számlázási cím (irányítószám, város, utca, házszám)
  • magánszemély esetén:
   • név
   • lakcím
   • adószám

A felhasználókról a következő adatokat tároljuk:

 • (Felhasználó) név
 • e-mail cím
 • regisztráció időpontja
 • aktív/inaktív
 • felhasználó típusa: hirdető / médiatulajdonos
 • kapcsolattartó neve
 • kapcsolattartó telefonszáma
 • cégnév (ha ki van töltve)
 • székhely (ha ki van töltve)
 • számlázási cím (ha ki van töltve)
 • lakcím (ha ki van töltve)
 • adószám (ha ki van töltve)
 • számlaegyenlege

Személyes adataihoz történő hozzáférés

Lehetősége van arra, hogy az interneten keresztül megjelenítse, illetve szerkessze személyes adatait. Annak érdekében, hogy más ne tekinthesse meg az Ön személyes adatait, a hozzáféréshez hitelesítő adatainak (e-mail címének és jelszavának) használatával kell bejelentkeznie.

A személyes adatok biztonsága

A törvényben előírtaknak megfelelően gondoskodunk az adatok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzuk azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Minden olyan harmadik fél figyelmét felhívjuk ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítjuk.
Különféle biztonsági technológiák és eljárások alkalmazásával óvjuk személyes adatait az illetéktelenek általi hozzáféréssel, felhasználással és közzététellel szemben. Így például a felhasználó által megadott személyes adatokat korlátozott hozzáférésű számítógépes rendszereken tároljuk; ezeket védett létesítményekben helyezzük el. Amikor szigorúan titkos adatokat (például jelszót) továbbítunk az interneten, azok biztonságát titkosítással (például az SSL protokoll használatával) védjük.
Ha fiókját és személyes adatait jelszó védi, az Ön feladata a jelszó bizalmas jellegének megőrzése. Ezeket az adatokat ne ossza meg senkivel. Ha közösen használják a számítógépet, egy webhelyről vagy szolgáltatásból való távozás előtt feltétlenül jelentkezzen ki.

Ha az adatkezelési gyakorlatról további kérdése van írjon az címre.